ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ - ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
WAHEGURU JI KA KHALSA - WAHEGURU JI KI FATEH

 

Latest Audio Recordings

Read more →

Whats New

  • Sat Guru

    Character and traits of Sat Guru 1. Deathless 2. Formless ( e.g. not in any material form ) 3. Omnipresent

    ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਓਹੁ ਅ...